Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Siham LKC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Siham LKC , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Siham LKC  verstrekt.

Siham LKC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Siham LKC GEGEVENS NODIG HEEFT

Siham LKC verwerkt uw persoonsgegevens om via de mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Siham LKC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Siham LKC GEGEVENS BEWAART

Siham LKC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Siham LKC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Siham LKC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Siham LKC gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN

Siham LKC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van  Siham LKC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door  Siham LKC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Siham LKC op via info@sihamdaily.nl Siham LKC is een website van Siham LKC.

Siham LKC  is als volgt te bereiken:

E-mailadres: Info@sihamdaily.nl